برنامه نوبت اول  

 دبیرستان ( غ ) دخترانه شهدای ملی حفاری (دوره اول )

سال تحصیلی 93-92

 

روز

تاریخ

پایه هفتم

پایه سوم

شنبه

20/2/

ریاضی

قرآن

یکشنبه

21/2/

قرآن

---

دوشنبه

22/2/

---

تاریخ

چهارشنبه

24/2/

علوم

زبان

شنبه

27/2/

مطالعات

علوم

یکشنبه

28/2/

زبان

انشاء و نگارش

سه شنبه

30/2/

عربی

جغرافیا

چهارشنبه

31/2/

انشاء و نگارش

پیام های آسمانی

شنبه

3/3/

املاء

ریاضی

دوشنبه

5/3/

پیام های آسمانی

حرفه و فن

چهارشنبه

7/3/

---

اجتماعی

شنبه

10/3/

---

عربی

دوشنبه

12/3/

---

املاء

سه شنبه

13/3/

---

آمادگی دفاعی

 

توجه:

تمام ارزشیابی ها راس ساعت 8 شروع می شود .

غیبت غیر موجه به منزله صفر می باشد .