برنامه نوبت اول  

برنامه ارزشیابی نوبت دوم

دبیرستان ( غ ) دخترانه شهدای ملی حفاری ( دوره اول )

سال تحصیلی 94-93

روز

تاریخ

پایه هفتم

پایه هشتم

یکشنبه

20/2/94

ریاضی

علوم

دوشنبه

21/2/94

مهارتهای نوشتاری

مهارتهای نوشتاری

چهارشنبه

23/2/94

زبان

عربی

یکشنبه

27/2/94

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

چهارشنبه

30/2/94

علوم

ریاضی

شنبه

2/3/94

پیام های آسمان

پیام های آسمان

دوشنبه

4/3/94

املاء

املاء

چهارشنبه

6/3/94

عربی

زبان

شنبه

9/3/94

قرآن

قرآن

 

توجه:

  • تمام ارزشیابی ها راس ساعت 8:00  شروع می شود .
  • غیبت غیر موجه به منزله صفر می باشد .
  • قبل از حضور در مدرسه صبحانه کامل میل نمائید.
  • از آوردن اشیاء غیر ضروری جداً خودداری نمائید.
  • ایاب و ذهاب با سرویس می باشد.
  • در صورت عدم حضور به موقع ورود به جلسه ممنوع می باشد.